POLITYKA PRYWATNOŚCI

Portalu Internetowego eurobooking.pl
§1 Postanowienia ogólne


1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną przy użyciu Portalu eurobooking.pl. Określenie: „korzystanie z Portalu” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z usług Portalu” czy „korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu Portalu”.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Jacek Salwa, zam. Tumlin Wykień 80, 26-085 Miedziana Góra, woj. świętokrzyskie, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Pixa Pro Jacek Salwa, z siedzibą: j.w., wpisaną do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ prowadzonej przez Ministra Rozwoju. REGON: 290881139, NIP: 9590650062


§2 Dane osobowe przetwarzane przez Portal


 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe – ich podanie nie jest niezbędne do korzystania z Portalu;
a) Adres e-mail
2. Administrator może ponadto przetwarzać inne Twoje dane osobowe, jeśli zdecydujesz się je podać (ich podanie nie jest niezbędne do korzystania z Portalu, ale może ułatwić korzystanie z niego lub umożliwić dostęp do niektórych funkcji) - a mianowicie:
a) Numer telefonu
b) Dane firmy: (w przypadku zgłoszenia chęci otrzymywania faktur VAT).
-Nazwa firmy
-Imię    
-Nazwisko
-NIP
-Adres
3. Dla celów dokonywania płatności będzie przetwarzany także numer rachunku bankowego, imię, nazwisko, adres zamieszkania...
4. Korzystanie z Portalu przez osoby poszukujące nieruchomości do wynajęcia lub kupienia jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Osoby, które są właścicielami lub prawnymi zarządcami nieruchomości muszą się zarejestrować i uiścić odpowiednią opłatę aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności Portalu.
5. Aby zalogować się do Portalu, podajesz następujące dane:
 • Adres e-mail
 • Hasło
6. Ponadto możemy przetwarzać (jak każdy Portal) tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Portalu, takie jak:
 • Adres IP;
 • Logi cyfrowe;
 • Informację o skorzystaniu z Ciebie z Portalu
 • Typ przeglądarki;
 • Nazwa domeny;
 • Typ systemu operacyjnego.
7. Portal może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

§3 W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?


1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez nas w celu korzystania przez Ciebie z Usług Portalu, w szczególności otrzymywania informacji w formie wiadomości e-mail, w celach księgowych, przeprowadzenia i obsługi przez nas rozliczeń z Użytkownikami oraz komunikacji z Użytkownikami.
2. Ponadto Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez nas w  celu wysyłania Ci informacji handlowej przez nas oraz przez podmioty z nami współpracujące – jeśli wyrazisz na to zgodę.
3. Zgodę na otrzymywanie informacji handlowej Użytkownik może wyrazić równocześnie z dokonywaniem Rejestracji. Zgoda nie jest obowiązkowa i nie jest warunkiem dokonania Rejestracji. Po aktywacji Konta może on zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w ustawieniach Konta.
4. Zgodę, o której mowa w ust. 2, możesz odwołać w każdym czasie.


§4 Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?


 1. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:
a) Administrator
b) Jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z Portalem (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system) – w zakresie określonym przez Administratora;
c) Podmioty obsługujące elektroniczne systemy płatności - dotyczy to następujących Danych Osobowych:
 • Imię;
 • Nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer rachunku bankowego
d) Podmioty obsługujące płatności sms  - jeśli dokonujesz zapłaty poprzez płatności sms – dotyczy to następujących Danych Osobowych:
 • Imię;
 • Nazwisko
 • Numer telefonu komórkowego, z którego wysyłasz sms
e) Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

§5 Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne?


1. Tak, Twoje Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer, na którym znajduje się Portal, jest obsługiwany przez firmę., która zapewnia bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych. Zapobiega to pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Ponadto dane zabezpieczone będą protokołem SSL.


§6 Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi, jeśli wyrejestruję się z Portalu?


1. Co do zasady, usuwamy Twoje Dane Osobowe i nie będziemy ich przetwarzać. Usunięcie następuje w terminie 14 dni od dnia wyrejestrowania.
2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:
a) Są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Portalu. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie;
b) Są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;
c) Są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
d) W przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.
3. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Portalu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązani jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Portalu. Dlatego zawsze korzystaj z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.


§7 Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?


1. W każdym czasie możesz usunąć zamieszczone przez siebie Dane na swoim Koncie. Jednak usunięcie danych niezbędnych do korzystania z Portalu skutkuje wyrejestrowaniem się z Portalu.
2. Masz prawo żądać usunięcia z Portalu Twoich danych osobowych. Jeśli jednak Dane te są niezbędne do korzystania z Portalu, takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru wyrejestrowania się Portalu. Robisz to w zakładce "KONTAKT" w formularzu kontaktowym.
3. Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez nas swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z Portalu, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Dokonujesz tego wysyłając e-maila na adres podany w zakładce kontakt.
 

§8 Zmiany w naszej Polityce Prywatności

 
 Wszelkie zmiany, które w przyszłości mogą zostać wprowadzone do naszej Polityki Prywatności zostaną opublikowane na tej stronie i wszelkie zmiany wejdą w życie z chwilą zamieszczenia na niej zmienionej Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek istotnych i znaczących zmian do tej Polityki Prywatności, dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Cię o nich za pomocą emaila, ogłoszenia na stronie lub za pomocą innego uzgodnionego kanału komunikacyjnego.
 
 
 
 
 
 
Listings to be compared
There are no listings to compare
Log in
Username
Password
Forgot password? Remind
[X]
test