Polityka prywatności

 
Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Przeczytaj poniższe informacje, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności i plików cookie oraz o sposobach wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych. Nigdy nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody.
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej https://eurobooking.pl/. Jeśli korzystasz z tej strony, rozumiesz ją i akceptujesz bez wyjątku obecne zasady dotyczące tej Polityki prywatności. Jeśli nie akceptujesz treści niniejszej Polityki prywatności, nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.
Niektóre dane osobowe dotyczące Ciebie są przekazywane stronom trzecim i używane przez nich lub przez nas. Akceptując ogólne warunki korzystania z naszych usług, wyrażasz zgodę na wykorzystanie i przekazywanie swoich danych osobowych stronom trzecim, w granicach i limitach określonych w aktualnych zasadach Polityki prywatności.

1. Specjalna uwaga na temat dzieci
Nasze usługi nie są dostępne dla dzieci i prosimy, aby osoby w wieku poniżej 18 lat nie przekazywały nam żadnych danych osobowych. Jeśli masz mniej niż 18 lat, możesz korzystać z tej usługi tylko w połączeniu z rodzicem lub opiekunem i pod jego nadzorem.
 
2. Informacje, które zbieramy
Naszym głównym celem w zbieraniu danych osobowych jest zapewnienie bezpiecznego, wydajnego i spersonalizowanego ich wykorzystania. Gromadzimy wyłącznie informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, które uważamy za niezbędne do tego celu.
Zasadniczo możesz przeglądać Witrynę bez informowania nas o tym, kim jesteś, lub ujawniania jakichkolwiek informacji osobistych o sobie. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszych usług (w szczególności, aby skontaktować się z właścicielem nieruchomości lub zamieścić ogłoszenie), możemy wymagać wypełnienia formularza rejestracji on-line, podania nam danych kontaktowych i tożsamości oraz innych szczegółowych informacji opisujących Twoją nieruchomość, wskazane w formularzu. W miarę możliwości wskazujemy, które pola są wymagane, a które pola są opcjonalne. Zawsze masz możliwość nieudzielania informacji, wybierając opcję nieużywania określonej usługi lub funkcji.
Automatycznie zbieramy i przetwarzamy określone informacje w oparciu o korzystanie z Witryny. Używamy tych informacji do prowadzenia wewnętrznych badań dotyczących demografii, zainteresowań i zachowań naszych użytkowników, aby lepiej zrozumieć, służyć i chronić Ciebie i naszą społeczność. Informacje te mogą obejmować adres URL, z którego właśnie pochodzisz (bez względu na to, czy ten URL znajduje się w Witrynie), adres URL, do którego należy przejść (bez względu na to, czy ten URL znajduje się w Witrynie), informacje o przeglądarce i Twój adres IP.
Używamy urządzeń do gromadzenia danych, takich jak "ciasteczka" na niektórych stronach Witryny. "Pliki cookie" to małe pliki umieszczane na dysku twardym, które pomagają nam w świadczeniu spersonalizowanych usług i promowaniu bezpieczniejszego handlu. Oferujemy również pewne funkcje, które są dostępne tylko za pomocą pliku cookie. Używamy również ciasteczek, aby umożliwić Ci częstsze wprowadzanie hasła podczas korzystania z Witryny. Pliki cookie mogą nam również pomóc w dostarczaniu informacji dostosowanych do Twoich zainteresowań. Większość plików cookie to "pliki cookie sesji", co oznacza, że ​​są one automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji za pomocą Witryny. Zawsze możesz odrzucić nasze pliki cookie, jeśli pozwala na to twoja przeglądarka,
Zbieramy informacje dotyczące Twojego użytkowania strony, nawigacji i kontaktów wykonanych na stronie.
Jeśli zdecydujesz się publikować wiadomości na naszych forach społecznościowych lub w innych obszarach wiadomości, lub zostawić opinię innym użytkownikom, zbieramy te informacje.
Jeśli wyślesz nam osobistą korespondencję, taką jak e-maile lub listy, lub jeśli inni użytkownicy lub osoby trzecie prześlą nam korespondencję dotyczącą twoich działań lub wpisów na Stronie, możemy zebrać takie informacje w pliku specyficznym dla Ciebie.
Ponadto, jeśli korzystasz z usług tego, co określamy jako jeden z naszych partnerów (Partner), Partner jest w stanie przekazać nam wszelkie zebrane informacje dotyczące Twoich kontaktów z nim. Więcej informacji znajduje się w dodatku 4 poniżej.
 
3. Nasze wykorzystanie twoich informacji
Używamy informacji w plikach, które przechowujemy na Twój temat, oraz innych informacji, które uzyskujemy od twoich obecnych i przeszłych działań w Witrynie, w celu rozwiązywania sporów, zapewniania wysokiej jakości obsługi klienta, rozwiązywania problemów i egzekwowania naszej Umowy z użytkownikiem i zasad. Czasami możemy spojrzeć na wielu użytkowników, aby zidentyfikować problemy lub rozwiązać spory, w szczególności możemy zbadać twoje dane, aby zidentyfikować użytkowników używających wielu identyfikatorów/loginów lub aliasów.
Użytkownik zgadza się, że możemy wykorzystywać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika w celu usprawnienia naszych działań marketingowych i promocyjnych, analizowania wykorzystania witryny, ulepszania naszych treści i oferty produktów oraz dostosowywania zawartości, układu i produktów oraz usług Witryny. Te zastosowania ulepszają stronę i lepiej ją dostosowują do Twoich potrzeb.
Użytkownik zgadza się, że możemy wykorzystywać informacje przechowywane na naszych serwerach (adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu) do kontaktowania się z Tobą i dostarczania Tobie informacji, które w niektórych przypadkach są skierowane do Ciebie pod kątem Twoich zainteresowań, takich jak ukierunkowane reklamy banerowe, uwagi administracyjne, oferty produktów i informacje związane z korzystaniem z Witryny. Akceptując Warunki Korzystania z Portalu i czytając niniejszą Politykę prywatności, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie tych informacji.
 
4. Nasze ujawnienie twoich informacji
Naszym celem jest zachowanie poufności wszystkich danych osobowych, jednak nie możemy zagwarantować, że cała twoja komunikacja i dane osobowe nie zostaną ujawnione w sposób inny niż opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Na przykład osoby trzecie mogą bezprawnie przechwytywać lub uzyskiwać dostęp do transmisji lub prywatnych wiadomości, lub użytkownicy mogą nadużywać lub niewłaściwie wykorzystywać informacje, które zbierają ze Strony.
Dlatego, mimo że stosujemy standardowe praktyki branżowe, aby chronić Twoją prywatność, nie obiecujemy, i nie powinieneś od nas oczekiwać, że Twoje dane osobowe lub informacje zawsze pozostaną prywatne.
Zgodnie z naszą polityką, nigdy nie sprzedamy ani nie udostępnimy danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Poniżej opisano niektóre sposoby ujawniania danych osobowych.

4.1. Reklamodawcy
Łączymy (gromadzimy dane na wszystkich kontach użytkowników) dane osobowe i ujawniamy takie informacje w sposób uniemożliwiający identyfikację tożsamości reklamodawcom i innym stronom trzecim w innych celach marketingowych i promocyjnych. Jednak w takich sytuacjach nie ujawniamy tym podmiotom żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Informacje takie jak hasło nie są nigdy ujawniane reklamodawcom z prostego powodu – nie znamy haseł ponieważ są one automatycznie kodowane również przed nami przez nasz system.

4.2. Społeczność reklam wakacyjnych IHA
Wyświetlana jest Twoja nazwa użytkownika, dzięki czemu możesz identyfikować się podczas korzystania z witryny. Wszystkie twoje działania na Stronie będą możliwe do zidentyfikowania dla Twojej nazwy użytkownika. Inne osoby korzystające z witryny mogą zobaczyć Twój profil i ocenić je, opublikowane referencje itp. Chociaż w większości przypadków nasze strony są niedostępne dla wyszukiwarek, osoby prywatne i korporacje mogą nielegalnie próbować automatycznie zbierać Twój adres e-mail z witryny. Opisujemy, jak zmienić identyfikator użytkownika w punkcie 8 poniżej.

4.3. Inne podmioty korporacyjne
Zgadzasz się, że możemy udostępniać niektóre informacje umożliwiające identyfikację Twojej osoby innym firmom, które są zaangażowane w obsługę Twoich internetowych potrzeb i powiązanych usług na całym świecie. Zachowujesz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tego udostępnienia informacji bezpośrednio powiązanym z reklamami wakacyjnymi Pixa Pro, ale w ten sposób nie będziesz mógł korzystać z usług eurobooking.pl. Nasze podmioty stowarzyszone stosują praktyki ochrony prywatności nie mniej chroniące dane osobowe wszystkich użytkowników niż nasze własne praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
Żądamy od innych firm, przestrzegania polityk prywatności nie mniej chroniących naszych użytkowników niż nasze własne praktyki, z zastrzeżeniem szczególnych zasad dotyczących każdego kraju. Możliwe, że Pixa Pro, jej spółki zależne, wspólne przedsięwzięcia lub jakakolwiek ich kombinacja mogłyby zostać połączone z inną spółką lub zostać przez nią nabyte. W przypadku takiej kombinacji należy się spodziewać i wyrazić zgodę na to, że Pixa Pro może udostępniać niektóre lub wszystkie informacje w celu kontynuowania świadczenia usługi. Otrzymasz powiadomienie o takim zdarzeniu (w takim zakresie, w jakim ono wystąpi) zgodnie z punktem 11 niniejszej Polityki prywatności ("WAŻNA INFORMACJA ") i będziemy wymagać, aby nowy połączony podmiot stosował praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności
 
4.4. Wnioski prawne
Współpracujemy z organami ścigania, a także z innymi stronami trzecimi, w celu egzekwowania praw i praw stron trzecich, takich jak prawa własności intelektualnej i przepisy dotyczące oszustw. Dlatego w odpowiedzi na zweryfikowany wniosek organów ścigania lub innych urzędników państwowych w sprawie o dochodzenie w sprawie karnej lub domniemanej nielegalnej działalności lub innej działalności, która może narazić nas na odpowiedzialność prawną, możemy ujawnić Twoje dane osobowe.
 
5. Wykorzystywanie informacji zawartych na stronie eurobooking.pl
Zapewniamy wiele sposobów pozwalających członkom społeczności właścicieli nieruchomości i innych użytkowników Strony na interakcję ze sobą oraz na uzyskiwanie informacji o sobie nawzajem i ich działaniach na Stronie, dzięki funkcji, która pozwala Właścicielom i innym wysyłać i otrzymywać pocztę elektroniczną.
Akceptując nasze warunki użytkowania, zgadzasz się, w odniesieniu do wszystkich danych osobowych przekazanych nam podczas korzystania z naszej strony lub dzięki nam, że informacje te mogą być używane tylko w związku z Twoją działalnością związaną z wakacyjnymi reklamami nieruchomości na eurobooking.pl lub do wszystkich innych celów co do których użytkownik wyraził zgodę po tym, jak został należycie poinformowany.
 

Zabrania się Użytkownikom wysyłania niezamawianej komercyjnej poczty do innych Użytkowników. Zabrania się wykorzystywania jakiejkolwiek formy kontaktu z drugą osobą przez dostępne na stronie formy komunikacji między użytkownikami portalu do działalności komercyjnej którejkolwiek ze stron kontaktu.


We wszystkich przypadkach musisz zagwarantować wszystkim członkom prawo dostępu, poprawiania i usuwania informacji, które ich dotyczą. Nie można, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, przekazywać danych osobowych innych użytkowników stronom trzecim bez naszej ścisłej zgody i zainteresowanych użytkowników.
Należy pamiętać, że organy ścigania lub inni urzędnicy państwowi stosują własne zasady dotyczące dostępu do informacji, patrz dodatek 4.4.
Ani my, ani nasi Użytkownicy nie będziemy tolerować pod żadnym pozorem wysyłania obraźliwych tekstów za pomocą poczty elektronicznej lub innych dostępnych na stronie form kontaktu pozostających pod naszą kontrolą. Bez wyjątku, żaden Użytkownik nie jest upoważniony do przechowywania zebranych informacji o innym Użytkowniku, który nie udzielił mu swojej zgody w formacie elektrycznym w jakiejkolwiek formie innej niż ta, którą można znaleźć i wykorzystać w tym celu w obszarze adresu eurobooking.pl
Jeśli otrzymujesz niezamówione wiadomości, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie przez formularz kontaktowy: KLIKNIJ TUTAJ.
 
7. Kontrola nad hasłem do konta Uzytkownika
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane za pomocą nazwy Użytkownika i hasła, dlatego zalecamy, aby nigdy nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Jeśli utracisz kontrolę nad swoim hasłem, możesz utracić znaczną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i mogą podlegać prawnie wiążącym działaniom podjętym w Twoim imieniu. Firma Pixa Pro nigdy nie zażąda ujawnienia przez e-mail informacji identyfikowalnych, takich jak hasła lub dane karty kredytowej.
W związku z tym, jeśli twoje hasło lub konto zostało naruszone z jakiegokolwiek powodu, powinieneś natychmiast zmienić hasło, wchodząc w odpowiednią sekcję TUTAJ, jak opisano w punkcie 8 poniżej.
 
8. Uzyskiwanie dostępu, przeglądanie i zmienianie informacji umożliwiających osobistą identyfikację
Oferujemy możliwość automatycznego sprawdzania i zmiany informacji, które nam przesyłasz, logując się na Stronie i samodzielnie wprowadzając nowe informacje:
Możesz zmienić swoją nazwę użytkownika, hasło, oraz jeśli podałeś: imię i nazwisko, dane adresowe, adres pocztowy, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer faksu. Aby to zrobić w dowolnym momencie kliknij TUTAJ  lub na stronie eurobooking.pl w zakładkę „Kontakt”
Musisz natychmiast zaktualizować swoje dane osobowe, jeśli uległy one zmianie lub jeśli są niedokładne, przechodząc do odpowiedniej sekcji.
Na Twoje pisemne żądanie wysłane w formie elektronicznej dezaktywujemy Twoje konto, dane kontaktowe i inne informacje z naszych aktywnych baz danych. Informacje te zostaną dezaktywowane tak szybko, jak to będzie możliwe, nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia.
Zachowamy w naszych plikach informacje, które użytkownik chciał usunąć w pewnych okolicznościach, na przykład w celu rozstrzygania sporów prawnych, rozwiązywania problemów i egzekwowania naszej Umowy z Użytkownikiem. Ponadto, takie informacje nigdy nie są całkowicie usuwane z naszych baz danych z powodu ograniczeń technicznych i prawnych, ale nie będą dostępne online.

9. Inne informacje
Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Polityce prywatności, niniejszy dokument odnosi się wyłącznie do wykorzystania i ujawnienia informacji, które zbieramy od Ciebie. W zakresie, w jakim ujawniasz swoje dane innym stronom, bez względu na to, czy są to wczasowicze, właściciele innych stron czy inne witryny w Internecie, mogą obowiązywać inne zasady dotyczące ich wykorzystania lub ujawnienia informacji, które im przekażesz.

10. Bezpieczeństwo
Dane traktujemy jako aktywa, które muszą być chronione przed utratą i nieuprawnionym dostępem. Stosujemy wiele różnych technik bezpieczeństwa w celu ochrony takich danych przed nieautoryzowanym dostępem przez użytkowników wewnątrz i na zewnątrz firmy. Jednak…

11. WAŻNA INFORMACJA:
Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności, aby dokładnie odzwierciedlała ona otoczenie regulacyjne oraz nasze własne praktyki gromadzenia i ujawniania danych. 
Zachowamy w naszych plikach informacje, które Użytkownik chciał usunąć w pewnych okolicznościach, na przykład w celu rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów i egzekwowania naszej Umowy z użytkownikiem. Ponadto, takie wcześniejsze informacje nigdy nie są całkowicie usuwane z naszych baz danych z powodu ograniczeń technicznych i prawnych, ale nie będą dostępne online.
 
 
Ogłoszenia do porównania
Nie ma zapisanych porównań.
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Zapomniałeś hasła? Przypomnij
[X]