Warunki korzystania z portalu eurobooking.pl

Korzystając z portalu przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz wszystkie poniższe informacje i postanowienia.

 

Wprowadzenie

Portal eurobooking.pl jest własnością firmy Pixa Pro, wpisaną do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ prowadzonej przez Ministra Rozwoju. REGON: 290881139, NIP: 9590650062
 
Jedynym i nadrzędnym celem portalu eurobooking.pl zwanego dalej „portalem”, „stroną” albo określeniem „my”, jest publikowanie reklam domów wakacyjnych w szeroko rozumianym internecie. Pixa Pro jako firma nie jest ani właścicielem ani zarządcą którejkolwiek z nieruchomości zamieszczonej na stronie, a służy jedynie swoją stroną http://eurobooking.pl/ jako platformą łączącą dwie zainteresowane grupy: właścicieli wakacyjnych nieruchomości i osób szukających takich nieruchomości w celu ich wynajęcia.
Reklamodawca - osoba prywatna lub firma, która założyłą konto na portalu eurobooking.pl i zamieściła na nim reklamę swojej nieruchomości do wynajęcia
Gość Wakacyjny - osoba zainteresowana wynajmemlub wynajmująca nieruchomość od Reklamodawcy na czas oznaczony.
 
Publikacja reklam
Pixa Pro i jej partnerzy publikują ogłoszenia o wynajmie apartamentów w Internecie. Właściciel nieruchomości (reklamodawca) zaświadcza, że ​​jest właścicielem lub prawnie upoważnionym zarządcą. Reklamodawca potwierdza również, że ​​jest właścicielem praw autorskich do zdjęć i filmów dostarczonych przez niego i posiada stosowne – wymagane prawem – zezwolenie na wynajmowanie nieruchomości.
 
Kontakt przez formularz kontaktowy
Właściciel komunikuje się z Gościem Wakacyjnym dla swojej wygody przez formularze kontaktowe dostępne na stronie www.eurobooking.pl bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony właściciela portalu. Formularze kontaktowe służą jedynie do komunikowania się w sprawach związanych z profilem działalności firmy Pixa Pro i nie mogą być wykorzystywane do działań komercyjnych kontaktujących się ze sobą stron.
 
Obowiązek właściciela (reklamodawcy)
Reklamodawca gwarantuje, że zarówno jego tożsamość, jak i podane przez niego informacje są prawdziwe.
Zobowiązuje się też do aktualizacji kalendarza bezpośrednio poprzez wyznaczony do tego celu link w panelu użytkownika oraz do oznaczenia już zarezerwowanych terminów odpowiednim kolorem jako niedostępne. Jeśli tego nie zrobi, właściciel portalu zastrzega sobie prawo do zaprzestania wyświetlania reklamy.
Reklamodawca zobowiązuje się do opublikowania co najmniej jednego widoku z zewnątrz oraz jednego z wewnątrz obiektu i potwierdza, że ​​odpowiada on faktycznemu stanowi wynajmowanej nieruchomości.
 
Kontrola zawartości ogłoszenia
Firma Pixa Pro nie może w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności za treść anonsów. Również za brak informacji lub brak aktualizacji szczegółów ogłoszeń opublikowanych na swojej stronie internetowej, ponieważ są one zamieszczane i aktualizowane wyłącznie przez samych właścicieli. W związku z tym obowiązkiem gościa turystycznego jest sprawdzenie, czy informacje zawarte w reklamach są zgodne z rzeczywistością. 
Wszystkie reklamy są wprowadzane bezpośrednio przez właścicieli, jednak zastrzegamy sobie prawo do odmowy zamieszczania reklam, zdjęć, filmów lub linków, które uznamy za niezgodne z profilem działalności naszej firmy lub takie, które mogą być przyczyną działań osób trzecich. Po dokonaniu przeglądu reklamy zastrzegamy sobie również prawo do wycofania reklam lub zdjęć, które zostały rozpowszechnione przez osoby trzecie.
Jeżeli gość wakacyjny stwierdza podczas pobytu w wynajętym mieszkaniu drastyczną różnicę pomiędzy jej opisem na stronie www.eurobooking.pl a stanem faktycznym, może on powiadomić o tym firmę Pixa Pro w celu wszczęcia procedury wyjaśniającej zdarzenie. Gość może o zaistniałej sytuacji przestrzec innych użytkowników również na stronie ogłoszenia w panelu „Opinie”. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za swoją reklamę i wyraźnie zobowiązuje się do zwolnienia firmy Pixa Pro jak i jej pracowników  od odpowiedzialności wobec osób trzecich w przypadku prowadzenia czynności mających na celu rozstrzygnięcie sporu pomiędzy jego stronami.
 
Błąd zawartości
W przypadku roszczenia wynikającego z błędu w prezentacji treści reklamy z powodu błędu programistycznego lub tłumaczeniowego spowodowanego przez Pixa Pro, odpowiedzialność Pixa Pro jest co najwyżej sumą taryfy zapłaconej przez właściciela za reklamę.
 
Czas publikacji
Publikacja oferty najmu zaczyna się po otrzymaniu płatności za wybrany abonament i / lub w dniu zatwierdzenia przez nasz serwis publikacji i trwa 365 dni.
 
Modyfikacja reklamy przez reklamodawcę
Jeśli zalogujesz się do swojego panelu użytkownika i postanowisz dokonać zmian w swojej ofercie polegających na zmodyfikowaniu opisu lub dodaniu / usunięciu zdjęć, Twoja reklama będzie tymczasowo niedostępna online przez okres sprawdzania przez naszą obsługę (średnio 5 dni roboczych). Tymczasowe zawieszenie publikacji nie powoduje konieczności odnowienia subskrypcji. 
Właściciel może wycofać swoją reklamę w dowolnym czasie oraz zarządać usunięcia z naszej bazy swoich danych podanych w procesie rejestracji lub potem w trakcie korzystania z usług portalu.
 
Hiperłącza do osobistych stron internetowych reklamodawców
Pixa Pro może, według własnego uznania i jeśli jest to uwzględnione w ofercie, zezwolić na opublikowanie hiperłącza do wcześniej sprawdzonej osobistej strony internetowej opublikowanego apartamentu wakacyjnego w ogłoszeniu (tylko strony prywatne). Ponieważ tych osobistych stron nie można stale monitorować, właściciel zwalnia Pixa Pro z odpowiedzialności za ich zawartość. 
 
Dostęp do strony eurobooking.pl
Witryna internetowa http://eurobooking.pl/ jest dostępna 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przypadków, gdy dzieje się to z powodów niezależnych od Pixa Pro lubi podczas konserwacji. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających dostęp do usługi Pixa Pro zobowiązuje się do korzystania ze wszystkich dostępnych środków technicznych w celu umożliwienia ponownego dostępu do tej usługi. 
Firma Pixa Pro jest zobowiązana do świadczenia usług przez siebie oferowanych ale nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane przerwą w świadczeniu usług z przyczyn nie zależnych od niej.
 
Prawa autorskie i zawiadomienie
Treści publikowane na http://eurobooking.pl/ są chronione prawem autorskim. Kopiowanie jest zabronione. Korzystając lub kontynuując korzystanie z portalu, akceptujesz warunki niniejszej Polityki odpowiedzialności. Pixa Pro zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego regulaminu i prosi o jego regularne czytanie.
 
Dane osobowe i prywatność
Prosimy również o zapoznanie się z naszą polityką prywatności opublikowaną na tej stronie. Kliknij tutaj
 

Zrzeczenie się

 
Firma Pixa Pro publikuje na swojej stronie oferty wynajmu, które są umieszczane bezpośrednio przez właścicieli. Dlatego chcemy przedstawić następujące wyjaśnienia:
 
Firma Pixa Pro nie jest agencją wynajmu
Wynajem odbywa się bezpośrednio między najemcami a właścicielami nieruchomości, którzy muszą, zgodnie z obowiązującym ich prawem (jeśli tego wymaga), podpisać umowę, która określa warunki najmu (okres, czynsz, opis, opłaty, ubezpieczenie, ...)
 
Nie otrzymujemy ani nie pobieramy prowizji ani opłat, w związku z utworzoną relacją lub umową zawartą między właścicielem a najemcą.
 
Dokładność wszystkich dostarczonych informacji:
Wszystkie informacje widniejące na podstronach http://eurobooking.pl/ zostały podane przez reklamodawców. Pomimo, że dokładamy wszelkich starań aby ogłoszenia publikowane na stronie http://eurobooking.pl/ odpowiadały rzeczywistości, nie możemy ani ręczyć, ani gwarantować za właścicieli nieruchomości jak również za umieszczone przez nich na naszej stronie treści.
Zarówno firma Pixa Pro jak i reklamodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wynikającej z możliwego błędu drukarskiego zawartego w podanych informacjach.
 
Stawki i warunki najmu:
Stawki i warunki najmu leżą w wyłącznej gestii reklamodawcy, mogą zostać przez nich zmienione w dowolnym czasie bez powiadomienia o tym fakcie kogokolwiek.
Ogłoszenia do porównania
Nie ma zapisanych porównań.
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Zapomniałeś hasła? Przypomnij
[X]